Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v procese posudzovania vplyvov na ŽP (EIA)
Autor: Ing. Alexandra Pagáč Mokrá
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Mária Renčková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v procese posudzovania vplyvov na ŽP (EIA)
Abstrakt:Témou diplomovej práce bolo vyhodnotiť významnosť predpokladaných vplyvov zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na zložky životného prostredia v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (proces EIA - Environmental Impact Assessment). V úvodnej časti sme podrobne rozpísali definície o životnom prostredí zamerané na politiku životného prostredia, integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania. Obsahom úvodnej kapitoly je tiež priblíženie pojmu posudzovania vplyvov na životné prostredie, uvedenie účelu a príčin jeho vzniku, ktorý posudzovanie plní. V kapitole sa na záver zaoberáme vývojom odpadového hospodárstva a nakladania s nimi. Cieľom práce bolo vykonať návrh zhodnocovania odpadu a identifikovať predpokladané vplyvy zariadenia na zložky životného prostredia v procese posudzovania. Analýzou riešeného územia sme zhodnotili súčasný stav prevádzky a vplyv na životné prostredie. Zo získaného zámeru sme vo výsledkoch vypracovali očakávané vplyvy počas výstavby a prevádzky. Zároveň sme posúdili predpokladané vplyvy podľa metódy, ktorá je využívaná v procese EIA.
Kľúčové slová:zhodnocovanie odpadov , politika životného prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, EIA, odpadové hospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene