Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v procese posudzovania vplyvov na ŽP (EIA)
Autor: Ing. Alexandra Pagáč Mokrá
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Mária Renčková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Devices for reviewing waste in process of assement of effects on natural environment (EIA)
Abstrakt:Topic of this thesis was evaluation of importance of expected effects from device for reviewing waste and parts of natural environment in process of evaluating effects on said environment (process EIA - Environmental Impact Assessment). Introductory part has clarified definitions of natural environment aimed on environmental politic and integrated prevention and control of pollution. This section is also clarifying of concept of reviewing effects on natural environment, stating its purpose and causes of origin, which said reviewing fills the essence. End part of this section is dedicated to development of waste management and its handling. Goal of this thesis was to create a design of waste recovery and to identify expected effects of the device on natural environment in process of evalutation. By analysing of assigned region we were able to evaluate its current state and effect on natural environment. From gained results were developed expected effect within time of building and working process itself. We also evaluated expected effects from method used in EIA process.
Kľúčové slová:evaluating effects on natural environment, EIA, politic of natural environment, waste management, waste recovery

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene