Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikační číslo: 1421
Univerzitní e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 

               
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Návrh protieróznych opatrení voči účinkom veternej erózie v k.ú. Kopčany
Autor:
Ing. Veronika Krušinová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Mária Renčková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh protieróznych opatrení voči účinkom veternej erózie v k.ú. Kopčany
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je na riešenom území učiť súčasné ohrozenie veternou eróziou, priblížiť platnú legislatívu zastrešujúcu eróziu pôdy, a v území navrhnúť také opatrenia, ktoré znížia intenzitu veternej erózie. Opísať súčasné metódy stanovenia intenzity veternej erózie, a zhodnotiť vplyv pestovaných poľnohospodárskych kultúr na degradačné procesy. Riešené územie je súčasťou katastrálneho územia obce Kopčany, tvorí 40,13% z celkovej výmery. Jedným z čiastkových cieľov je zber a analýza pôdnych vzoriek na účely stanovenia zrnitostných frakcií pôdy v riešenom území, pre určenie jedného zo vstupných faktorov do univerzálnej rovnice straty pôdy.
Klíčová slova:
erózia pôdy, veterná erózia, využívanie pôdy, ochrana pôdy, protierózne opatrenia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně