Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikační číslo: 1421
Univerzitní e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončeno

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Určenie ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka
Autor: Ing. Emília Kacianová
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Určenie ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je príprava podkladov na projektovanie územného systému ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka, nachádzajúcom sa v Žilinskom kraji. Miestny územný systém ekologickej stability je dôležitý z hľadiska krajinno-ekologických systémov. Je významným nástrojom pre hodnotenie stavu a kvality krajiny. Podklady získané z územného systému ekologickej stability slúžia na spracovanie návrhov pozemkových úprav a tiež územno-plánovacích dokumentácií. V bakalárskej práci sme vysvetlili základné pojmy týkajúce sa danej problematiky ako napr. biokoridor, biocentrum, interakčný prvok, ochranná zóna. Vypočítali sme ekologickú stabilitu riešeného územia a sústredili podklady pre ďalšie spracovanie územného systému ekologickej stability. Výpočtom sme zistili, že katastrálne územie Ružomberka je na základe vypočítaného koeficientu ekologickej stability KES = 9,01 veľmi stabilné územie. Jeho stabilita je vysoká vzhľadom k pomerne veľkému zastúpeniu lesných systémov, ktoré plnia veľmi významnú ekologickú funkciu.
Klíčová slova:ekosystém, ekologická stabilita, biokoridor, územný systém ekologickej stability, pozitívne a negatívne prvky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně