Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikační číslo: 1421
Univerzitní e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončeno

     Projekty
     
Publikace     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Určenie ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka
Autor:
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Specifikation ecological stability in a cadastral area of Ružomberok
Abstrakt:The aim of this bachelor thesis is a preparation of supporting data for projection of the regional system of the ecological stability in a cadastral area of Ružomberok, which is situated in Žilina region. Local regional system of ecological stability is important in terms of a landscape-ecological systems. It is an important tool for evaluation of the status and quality of the land. Supporting data obtained from the regional system of ecological stability serve for application of land consolidation and for territorial-planning documentation. In the thesis we have explained the basic definitions connected with given issue such us as: biocorridor, biocentrum, interactive element, protective zone. We have calculated the ecological stability of the relevant area and gathered supporting data for further processing of a regional system of the ecological stability. On the basis of our calculations, we have found out that the cadastral area of Ruzomberok is a very stable area and this is based on the calculated coeficient of ecological stability KES = 9.01. Its stability is high due to a great abundance of the forest systems, which perform an important ecological function.
Klíčová slova:
ecosystem, ecological stability, biocorridor, regional system of ecological stability, positive and negative elements

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně