Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Profesor - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Určenie ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Specifikation ecological stability in a cadastral area of Ružomberok
Abstrakt:The aim of this bachelor thesis is a preparation of supporting data for projection of the regional system of the ecological stability in a cadastral area of Ružomberok, which is situated in Žilina region. Local regional system of ecological stability is important in terms of a landscape-ecological systems. It is an important tool for evaluation of the status and quality of the land. Supporting data obtained from the regional system of ecological stability serve for application of land consolidation and for territorial-planning documentation. In the thesis we have explained the basic definitions connected with given issue such us as: biocorridor, biocentrum, interactive element, protective zone. We have calculated the ecological stability of the relevant area and gathered supporting data for further processing of a regional system of the ecological stability. On the basis of our calculations, we have found out that the cadastral area of Ruzomberok is a very stable area and this is based on the calculated coeficient of ecological stability KES = 9.01. Its stability is high due to a great abundance of the forest systems, which perform an important ecological function.
Kľúčové slová:ecosystem, ecological stability, biocorridor, regional system of ecological stability, positive and negative elements

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene