Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikační číslo: 1451
Univerzitní e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh a realizácia programového vybavenia na automatické meranie odporových snímačov teploty v autorizovanom pracovisku
Autor: Ing. Peter Daniš
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:Ing. Peter Packa
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a realizácia programového vybavenia na automatické meranie odporových snímačov teploty v autorizovanom pracovisku
Abstrakt:Práca je zameraná na zjednodušenie overenia odporových snímačov teploty k meračom tepla a na meranie väčšieho počtu snímačov teploty v autorizovanom pracovisku. V prehľade o súčasnom stave riešenej problematiky práca poukazuje na používané meracie zariadenia a meradlá v metrológii, popis výpočtu neistôt merania, popis sériovej komunikácie RS-232 a programovacieho jazyka Microsoft Visual Basic 6.0. Cieľom práce je zaviesť automatické meranie odporových snímačov teploty v autorizovanom pracovisku, ktorý povedie k zvýšenému počtu overenia meradiel, k jednoduchému vyhodnoteniu nameraných chýb a výpočtu neistôt merania. V práci je realizovaný postup na overovanie odporových snímačov teploty v autorizovanom pracovisku a vytvorenie programu pre automatické meranie odporových snímačov teploty pomocou programovacieho jazyka Microsoft Visual Basic 6.0. Výsledkom práce je protokol o skúške s nameranými hodnotami skúšaného odporového snímača teploty s vyjadrením výsledku merania za pomoci vyhodnocovacieho programu Meranie teplomerov.
Klíčová slova:Visual Basic, metrológia, odporové snímače teploty, neistota merania

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně