Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikační číslo: 1451
Univerzitní e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh programového vybavenia inovovaného meracieho systému INSTRON
Autor: Ing. Jakub Kurek
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:Ing. Vlastimil Malý, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh programového vybavenia inovovaného meracieho systému INSTRON
Abstrakt:Uvedená diplomová práca je zameraná na návrh programového vybavenia na inovovaný merací systém Instron. Tieto meracie systémy sa vyznačujú schopnosťou vyhodnotenia mechanických vlastností materiálov a komponentov s využitím rôznych testov. Charakteristiky jednotlivých materiálov sú zaznamenávané pomocou snímačov .Pomocou získania vhodných nameraných hodnôt z jednotlivých testov, môžeme materiál vhodne využívať. Po softvérovej stránke je v dnešnej dobe škála programovacích jazykov veľmi široká. Medzi najpoužívanejšie programovacie jazyky patrí Java, C++, C#, Visual Basic. Na programový návrh sme si vybrali vývojové prostredie Microsoft Visual Express 2010 a programovací jazyk C# pre jeho modernosť, pozitívne vlastnosti a jednoduchú dostupnosť. Pre komunikáciu so samotným meracím systémom sa používa merací modul IS10. Vo vlastnej práci sme sa zamerali na vytvorenie programového vybavenia pre daný merací modul. Pri vývoji tohto programu sme sa museli zamerať na komunikačný proces, kalibráciu silového snímača, merací cyklus zariadenia, grafickú a tabuľkovú interpretáciu výsledkov a export nameraných údajov. Vytvorené programové vybavenie ma širokú škálu uplatnenia v praxi. Využiteľné oblasti sa môžu týkať sfér poľnohospodárstva a priemyslu, kde je určovanie jednotlivých materiálových vlastností je signifikantné.
Klíčová slova:merací systém Instron, merací modul IS10, programovací jazyk C#, snímače, programové vybavenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně