Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of the software of upgraded measurement system INSTRON
Written by (author): Ing. Jakub Kurek
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Opponent:Ing. Vlastimil Malý, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh programového vybavenia inovovaného meracieho systému INSTRON
Summary:Uvedená diplomová práca je zameraná na návrh programového vybavenia na inovovaný merací systém Instron. Tieto meracie systémy sa vyznačujú schopnosťou vyhodnotenia mechanických vlastností materiálov a komponentov s využitím rôznych testov. Charakteristiky jednotlivých materiálov sú zaznamenávané pomocou snímačov .Pomocou získania vhodných nameraných hodnôt z jednotlivých testov, môžeme materiál vhodne využívať. Po softvérovej stránke je v dnešnej dobe škála programovacích jazykov veľmi široká. Medzi najpoužívanejšie programovacie jazyky patrí Java, C++, C#, Visual Basic. Na programový návrh sme si vybrali vývojové prostredie Microsoft Visual Express 2010 a programovací jazyk C# pre jeho modernosť, pozitívne vlastnosti a jednoduchú dostupnosť. Pre komunikáciu so samotným meracím systémom sa používa merací modul IS10. Vo vlastnej práci sme sa zamerali na vytvorenie programového vybavenia pre daný merací modul. Pri vývoji tohto programu sme sa museli zamerať na komunikačný proces, kalibráciu silového snímača, merací cyklus zariadenia, grafickú a tabuľkovú interpretáciu výsledkov a export nameraných údajov. Vytvorené programové vybavenie ma širokú škálu uplatnenia v praxi. Využiteľné oblasti sa môžu týkať sfér poľnohospodárstva a priemyslu, kde je určovanie jednotlivých materiálových vlastností je signifikantné.
Key words:merací systém Instron, merací modul IS10, programovací jazyk C#, snímače, programové vybavenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited