Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
     
     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh programového vybavenia inovovaného meracieho systému INSTRON
Autor:
Ing. Jakub Kurek
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh programového vybavenia inovovaného meracieho systému INSTRON
Abstrakt:
Uvedená diplomová práca je zameraná na návrh programového vybavenia na inovovaný merací systém Instron. Tieto meracie systémy sa vyznačujú schopnosťou vyhodnotenia mechanických vlastností materiálov a komponentov s využitím rôznych testov. Charakteristiky jednotlivých materiálov sú zaznamenávané pomocou snímačov .Pomocou získania vhodných nameraných hodnôt z jednotlivých testov, môžeme materiál vhodne využívať. Po softvérovej stránke je v dnešnej dobe škála programovacích jazykov veľmi široká. Medzi najpoužívanejšie programovacie jazyky patrí Java, C++, C#, Visual Basic. Na programový návrh sme si vybrali vývojové prostredie Microsoft Visual Express 2010 a programovací jazyk C# pre jeho modernosť, pozitívne vlastnosti a jednoduchú dostupnosť. Pre komunikáciu so samotným meracím systémom sa používa merací modul IS10. Vo vlastnej práci sme sa zamerali na vytvorenie programového vybavenia pre daný merací modul. Pri vývoji tohto programu sme sa museli zamerať na komunikačný proces, kalibráciu silového snímača, merací cyklus zariadenia, grafickú a tabuľkovú interpretáciu výsledkov a export nameraných údajov. Vytvorené programové vybavenie ma širokú škálu uplatnenia v praxi. Využiteľné oblasti sa môžu týkať sfér poľnohospodárstva a priemyslu, kde je určovanie jednotlivých materiálových vlastností je signifikantné.
Kľúčové slová:
merací systém Instron, merací modul IS10, programovací jazyk C#, snímače, programové vybavenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene