Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

     
Výučba
     
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Návrh integrácie kamerového snímača do automatizovaného systému riadeného pomocou PLC
Autor:
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Tomáš Kotes
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Návrh integrácie kamerového snímača do automatizovaného systému riadeného pomocou PLC
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je zvýšenie kvality produkcie v automobilovom priemysle pomocou návrhu integrácie porovnávacieho kamerového snímača do automatizovaného systému. Tento systém je tvorený riadiacim PLC systémom, jeho vstupno-výstupnými perifériami spojené s priemyselnými zbernicami InterBus, Profinet a robotickými jednotkami slúžiacimi na manipuláciu a lepenie dielov karosérie spojených s riadiacim systémom PLC taktiež zbernicou InterBus. Pomocou porovnávacieho kamerového snímača dosiahneme informáciu o polohe nanesenej lepiacej vrstvy. V prípade nesprávneho nanesenia informuje o možnej kolízií robota s dýzou pri lepení alebo manipulácií s dielom riadiaci systém PLC, ktorý zastaví priebeh produkcie pokiaľ obsluha výrobnej linky vizuálne a fyzicky neskontroluje všetky súčasti zariadenia a pomocou vizualizačných jednotiek potvrdí správnosť zariadenia pre ďalšiu výrobu.
Kľúčové slová:
PLC, Kamerový snímač, Robot, Automatizovaný systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene