Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts
     
Lesson
     
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Design of Flexible Materials Tester Software
Written by (author):
Ing. Dominik Barantal
Department:
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Lukáš Tomášik, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh programového vybavenia testera pružných materiálov
Summary:
Uvedená práca je zameraná na návrh programového vybavenia testera pružných materiálov. Na programovanie bola na výber široká škála programovacích jazykov. Medzi najpoužívanejšie patrí Java, C++, C#, Visual Basic. Na návrh grafického užívateľského rozhrania bol vybraný programovací jazyk C# pre jeho jednoduchosť, modernosť, dostupnosť a vývojové prostredie Visual Studio 2013. Na riadenie krokového motora a získavania informácií z tenzometra bola použitá vývojová doska Arduino Uno R3, ktorá slúži na programovanie mikrokontrolérov ATmega. V práci bol použitý kontkrétne mikrokontrolér ATmega328. Pri vývoji tohto programu sme sa zamerali na ciele, ktorými boli vykreslovanie grafu v reálnom čase, zabezpečenie komunikácie Arduina s počítačom, riadenie krokového motora a ukladanie dát z merania.
Key words:
arduino, tester, pružný materiál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited