Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba     
     
Publikácie          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh automatického lisovania automobilového komponentu
Autor:
Ing. Pavol Koutný
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Martin Madola
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh automatického lisovania automobilového komponentu
Abstrakt:
Strojársky priemysel je jedným z najpodstatnejších odvetví. Je na ňom závislá značná časť krajín sveta. Aj v ňom dochádza k neustálemu napredovaniu a vývoju. Pod strojárstvo sa radí viacero spracovateľských odvetví. Jedným z nich je tvárnenie, ktorým sa dá rýchlo a jednoducho dosahovať veľmi zložité tvary. Hlavným rozdelením je proces tvárnenia za studena a za tepla. Tie sa využívajú v ďalších strojárskych procesoch. Automobilový priemysel taktiež využíva rôzne formy tvárnenia a spracovania kovu. Spoločnosť MATADOR Automotive, a. s. sa zaoberá práve takýmito procesmi. Využíva lisovacie zariadenia na výrobu tvarovo zložitých automobilových dielcov. Lisy sú obsluhované niekoľkými zručnými zamestnancami, ktorí zabezpečujú nepretržitú výrobu na štyroch lisoch vo štvorzmenných prevádzkach sedem dní v týždni. Tým, že ich obsluhujú vytvárajú systém ručného lisovania. Spoločnosť sa zamerala na zautomatizovanie tohto systému. Pracovníkov pre obsluhu sme mali nahradiť priemyselnými robotmi. Výroba sa stane pružnejšou, odstránia sa možné riziká spojené so zamestnancami a v konečnom dôsledku sa výroba zefektívni.
Kľúčové slová:ručné lisovanie, automatizované lisovanie, priemyselný robo, tvárnenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene