Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of production line managment for ball pivots in automotive industry
Written by (author): Bc. Andrej Frank
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Opponent:Ing. Peter Ábel
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh riadenia výrobnej linky guľových kĺbov v automobilovom priemysle
Summary:Hlavým cieľom bakalárskej práce bol návrh programového riešenia montážnej stanice výrobnej linky guľových kĺbov. Programovanie bolo vykonávané na programovateľnom automate značky Siemens rady S7 – 300. V našej práci sa zaoberáme spôsobom návrhu riadenia v danom prostredí od zvolenia si použitého hardvéru až po programovaciu časť. Programovacia časť je vykonávaná pomocou rebríkových schém vytvorených podľa vývojových diagramov. Výsledkom práce je návrh riadenia montážneho ramena, ktoré má za úlohu prenášanie guľových kĺbov. Parciálnym cieľom bakalárskej práce je charakterizovanie výrobného procesu guľových kĺbov. Posledným cieľom bolo opísanie zloženia výrobnej linky, ktoré pozostávalo z jednotlivých montážnych a výrobných staníc.
Key words:guľový kĺb, výrobná linka, výrobný proces, PLC, SIMATIC S7-300

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited