Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty
     
Výučba
     
     Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Návrh a realizácia programového vybavenia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Autor:
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia programového vybavenia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Abstrakt:Diplomová práca sa venuje návrhu aplikácie na vyhodnocovanie údajov prístroja na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov, ktorý je využívaný v terénnych podmienkach na poliach a parcelách. Vyosenie je definované ako vychýlenie ťahaného zariadenia od vodorovnej osi, ktoré je pripojené ku poľnohospodárskemu stroju. V prehľade súčasného stavu riešenej problematiky je zhrnuté technologické rozdelenie snímačov, ktoré môžu byť aplikované v meracom reťazci pri meraní vyosenia. Prehľad ďalej pokračuje popisom programovacích jazykov vhodných na programovanie aplikácie, na vyhodnocovanie nameraných údajov prístroja a ich zobrazovanie na mape. Vo výsledkoch práce je opísaný návrh a vytvorenie vlastnej aplikácie, použité programové vybavenie, spôsob načítania a parsovania údajov, zápis údajov do tabuľky, zobrazovanie polohy jednotlivých bodov a vyhodnocovanie nameraných údajov prostredníctvom grafov.
Kľúčové slová:
programovanie, mapa, C#, vyosenie, body, vyhodnocovanie, snímače

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene