Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty
     
     
     
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia programového vybavenia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Design and realization of software equipment for measuring of lateral offset of agricultural machinery working tools
Abstrakt:The diploma thesis deals with projection of an application used to evaluation of data gained from a device designed for measuring lateral offset of working tools in agricultural machines, which is used in field conditions, on fields and parcels of land. Lateral offset is defined as deflection of device, attached to agricultural machine, from the horizontal axis. The part, which is dedicated to overviewing information about current issue, contains technological division of sensors that can be applied in offset measuring in measuring chain. The overview continues with a description of programming languages suitable for programming application that can be used to evaluate measured data of the device and their displaying on a map. The results of the thesis describe the design and creation of the own application, used software, the way of loading and parsing data, writing data in the table, displaying the position of individual points and evaluating the measured data through graphs.
Kľúčové slová:offset, sensors, programming, map, points, evaluation, C#

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene