Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty          Projekty
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia kontaktného a bezkontaktného meracieho systému hĺbky vodných nádrží
Autor: Ing. Adam Čačik
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia kontaktného a bezkontaktného meracieho systému hĺbky vodných nádrží
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou systému pre meranie hĺbky kvapaliny v nádrži. V teoretickej časti sú popísané a vysvetlené možnosti merania hĺbky kvapalín a sypkých materiálov v nádržiach, najčastejšie používané snímače, ale aj špeciálne typy. Ďalej je popísaný hardvér a softvér, pomocou ktorých sa dá meranie realizovať a vyhodnocovať. Pre praktickú realizáciu sme vybrali dva ultrazvukové snímače HC-SR04 a JSN-SR04T, jeden infračervený snímač Sharp GP2Y0A21 a kontaktný snímač MS5540C. Softvérovú časť bude zabezpečovať platforma Arduino MEGA2560 s mikroprocesorom ATmega 2560. V praktickej časti je popísané overovanie, schéma zapojenia a rozmiestnenie snímačov. Pre vytvorenie zdrojového kódu je použité vývojové prostredie ArduinoIDE a pomocou sériovej linky je zobrazený priebeh merania v programe PLX-DAQ. Výstupom navrhnutého systému je informácia o hĺbke meraného materiálu v nádrži. V poslednej časti je práca zameraná na získaný výsledok merania. Porovnanie rozdielov medzi kontaktnými a bezkontaktnými snímačmi vo všetkých aspektoch, spojených s meraním hĺbky v nádržiach. V neposlednom rade aj príklad ďalšieho použitia v praxi.
Kľúčové slová:meranie, snímač, kontaktné, bezkontaktné, Arduino

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene