Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba               Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh a realizácia kontaktného a bezkontaktného meracieho systému hĺbky vodných nádrží
Autor:
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Design and implementation of contact and non-contact measuring system of water reservoirs depth
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the design and implementation of a system for measuring the depth of liquid in the tank. In the theoretical part are described and explained the possibilities of measuring the depth of liquids and bulk materials in the tanks, the most frequently used sensors, as well as special types. Next, hardware and software are described to measure and evaluate. For practical implementation, we chose two ultrasonic sensors HC-SR04 and JSN-SR04T, one infrared sensor Sharp GP2Y0A21 and the contact sensor MS5540C. The software part will be provided by the Arduino MEGA2560 platform with the ATmega 2560 microprocessor. In the practical part is described the verification, connection scheme and the layout of the sensors. To create the source code, the ArduinoIDE development environment is used, and a serial line shows the progress of the measurement in the program PLX-DAQ. The output of the proposed system is information on the depth of the measured material in the tank. In the last part, the work focuses on the obtained measurement result. Comparison of differences between contact and non-contact sensors in all aspects related to depth measurement in tanks. Last but not least, an example of further use in practice.
Kľúčové slová:
measurement, sensor, contact, non-contact, Arduino

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene