Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba     Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Programové vybavenie zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov pomocou lankových snímačov
Autor: Ing. Martin Homola
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Programové vybavenie zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov pomocou lankových snímačov
Abstrakt:Diplomová práca predstavuje návrh a realizáciu programového vybavenia určeného na manipuláciu s informáciami získaními pomocou snímačov polohy vo sfére presného poľnohospodárstva. Aplikácia má slúžiť na výpočet stupňa vyosenia, ktoré môže nastať pri ťahanom prvku (závesný prvok) počas prejazdov techniky, čo by viedlo k znehodnoteniu úrodnej pôdy. V prvej časti sa práca zaoberá dôležitosťou efektívneho využitia úrodnej pôdy, pretože je to nenahraditeľný zdroj. Rozoberá sa tu problematika zhutňovania pôdy technikou a možnosti obmedzenia tohoto problému, ďalej navigácia techniky pomocou snímačov a nakoniec metódy exportovania údajov zo snímačov. V druhej časti sa práca venuje návrhu programového vybavenia na vhodné spracovanie dát zo spomenutých senzorov. Posledná časť sa sústreďuje na testovanie funkčnosti aplikácie v rôznych prípadoch a vyhodnoteniu výsledkov, ktoré pomôžu s identifikáciou problémov vyosenia v praxi.
Kľúčové slová:
uhol vyosenia, analýza dát, presné poľnohospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene