Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

     Lesson     Projects
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Software of equipment for measuring misalignment of working tools of agricultural machines using cable sensors
Written by (author): Ing. Martin Homola
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Programové vybavenie zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov pomocou lankových snímačov
Summary:
Diplomová práca predstavuje návrh a realizáciu programového vybavenia určeného na manipuláciu s informáciami získaními pomocou snímačov polohy vo sfére presného poľnohospodárstva. Aplikácia má slúžiť na výpočet stupňa vyosenia, ktoré môže nastať pri ťahanom prvku (závesný prvok) počas prejazdov techniky, čo by viedlo k znehodnoteniu úrodnej pôdy. V prvej časti sa práca zaoberá dôležitosťou efektívneho využitia úrodnej pôdy, pretože je to nenahraditeľný zdroj. Rozoberá sa tu problematika zhutňovania pôdy technikou a možnosti obmedzenia tohoto problému, ďalej navigácia techniky pomocou snímačov a nakoniec metódy exportovania údajov zo snímačov. V druhej časti sa práca venuje návrhu programového vybavenia na vhodné spracovanie dát zo spomenutých senzorov. Posledná časť sa sústreďuje na testovanie funkčnosti aplikácie v rôznych prípadoch a vyhodnoteniu výsledkov, ktoré pomôžu s identifikáciou problémov vyosenia v praxi.
Key words:
uhol vyosenia, analýza dát, presné poľnohospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited