Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Principles of the Navigation Systems for Small Mobile Robots Using of Image Analysis
Written by (author): Ing. Lukáš Vacho, PhD.
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Opponent:Ing. Mária Zajíčková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Princípy navigačných systémov malých mobilných robotov pomocou analýzy obrazu
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá princípmi, ktoré sú využité pri navigácii mobilných robotov pomocou analýzy obrazu. Mobilná robotika sa v súčasnej dobe dostáva do popredia v rôznych sférach každodenného života. Na to, aby mohli mobilné roboty spoľahlivo fungovať a plniť svoje úlohy, potrebujú ku svojej činnosti okrem rôznych riadiacich systémov aj navigačné subsystémy. Výskumy sa v súčasnosti zaoberajú práve problematikou získania relevantných informácii z digitálneho obrazu. Väčšina snímacích zariadení pracuje s farebným modelom RGB. Práca sa zaoberá detekciou farby pomocou RGB kanálov a poukazuje na citlivosť modelu na svetlo. Objekty je možné detekovať aj na základe hrán. V tejto práci bol využitý Cannyho hranový detektor, ktorý je zložený z niekoľkých prvkov využívaných v analýze obrazu. V ďalšej časti tejto práce boli vytvorené jednoduché aplikácie pomocou vývojového prostredia Visual C# 2010 s využitím dostupných knižníc AForge.NET. Vo vytvorených aplikáciách sa používali farebné kanály RGB modelu a hranová detekcia pomocou Cannyho hranového detektora.
Key words:mobilná robotika, navigácia, digitálny obraz, detekcia hrán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited