Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Regulácia teploty využitím PLC regulátora
Autor: Ing. Marek Barát
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Regulácia teploty využitím PLC regulátora
Abstrakt:Dôležitou časťou priemyselných aplikácii je meranie a regulácia rôznych fyzikálnych veličín. Diplomová práca sa zaoberá možnosťami spojitého merania teploty a jej regulácie pomocou PLC regulátora. V diplomovej práci je uvedený popis a princíp činnosti PLC regulátorov, popis jednotlivých snímačov teploty a základy teórie regulačných obvodov. Po naštudovaní teoretickej časti práce sme vytvorili jednoduchý model pre simuláciu regulácie teploty. Vytvorili sme riadiaci program pre PLC regulátor Simatic S7-200. Riadiaci program bol vytvorený pre konkrétny technologický proces. Zmenou parametrou a štruktúry riadiaceho programu by bolo možné navrhnutý systém regulácie teploty využiť v rôznych oblastiach priemyslu. Pri návrhu riadiaceho programu sme využili rôzne ďalšie funkcie PLC regulátora.Vďaka širokej ponuke vstavaných funkcií PLC regulátora je možné jeho rozsiahle uplatnenie pri automatizácii rôznych technologických procesov.
Klíčová slova:regulácia, PLC systém, teplota, spojité meranie , snímač , STEP7

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně