Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
     
Projekty
     
Publikace
     
     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Výstupná kontrola výrobkov počítačovou analýzou obrazu
Autor:
Pracoviště:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Výstupná kontrola výrobkov počítačovou analýzou obrazu
Abstrakt:
V súčasnosti má obrazová analýza rozsiahle použitie v množstve odborov. Vznikla v snahe o objektivizáciu posudzovania akosti výrobkov. Má za cieľ nahradiť subjektívne vizuálne hodnotenie, pri ktorom môže dôjsť k rozdielnemu hodnoteniu určitého znaku akosti skúmaného predmetu. Princíp analýzy obrazu spočíva v počítačovom vyhodnotení vstupného digitálneho obrazu sledovaného objektu. Cieľom práce bolo vyhotovenie vlastných algoritmov, pre spracovanie obrazovej informácie. Výsledkom činností týchto algoritmov, sú informácie o polohe, veľkosti, rozmeroch a početnosti objektov v skúmanom obraze.
Klíčová slova:
analýza obrazu, algoritmus, objekt, detekcia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně