Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Prenos nameraných veličín štandardnými komunikačnými zbernicami
Autor: Ing. Jakub Klapáč
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Prenos nameraných veličín štandardnými komunikačnými zbernicami
Abstrakt:Diplomová práca rieši oblasť prenosu nameraných veličín štandardnými zbernicami. Cieľom práce bolo teoreticky opísať bežne používané prenosové zbernice a prakticky realizovať zariadenie na meranie teploty, relatívnej vlhkosti a atmosférického tlaku. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť opisuje referenčný model ISO/OSI, prenosové zbernice SPI,I2C,UART, obvod BME 280 a vývojovú dosku WeMos D1 mini. V praktickej časti je opísaný obslužný softvér pre mikrokontrolér, počítačová a internetová aplikácia. Pripojením zariadenia na internet sú výsledky dostupné online. Aplikácie poskytujú prehľad aktuálnych a nameraných hodnôt, ich rýchlu analýzu a export.
Klíčová slova:SPI, I2C, UART, ESP8266, IoT, BME 280

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně