Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identification number: 1452
University e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Chief official - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Automatization of cooling a grape cider during production of wine
Written by (author): Ing. Martin Valkovič
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Chabreček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatizácia chladenia muštu pri výrobe vína
Summary:Táto práca sa zaoberá návrhom a výrobou chladiaceho zariadenia, ktoré umožní užívateľovi chladenie muštu pri výrobe vína. Cieľom práce je výroba chladiaceho systému, pomocou ktorého bude chladený hroznový mušt vo fáze kvasenia. V práci sa budem zameriavať na návrh a realizáciu takéhoto chladiaceho systému. Budú popísané všetky jednotlivé použité časti chladiaceho systému a postup jeho výroby. Systém bude pozostávať z hlavných častí ako je kondenzačná jednotka, nádrž, čerpadlo a dvoch termostatov. Ako riadiaci člen tohto systému bude PLC firmy SIEMENS.
Key words:riadenie, chladenie, hroznový mušt, PLC

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited