Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 

     
     
     Final thesis
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Analysis of the heat source with direct combustion power up to 100 kW
Written by (author):
Ing. Jakub Strmeň
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza zariadení na výrobu tepla priamym spaľovaním s výkonom do 100 kW
Summary:STRMEŇ, Jakub: Analýza zariadení na výrobu tepla priamym spaľovaním s výkonom do 100kW. [Bakalárska práca]. -- Slovenská poľnohospodárska univerzita. Technická fakulta; Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky. Ing. František Adamovský, Phd. , Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Nitra: TF SPU, 2014. Počet strán 49. Táto práca analyzuje problematiku výroby tepla spaľovaním biomasy, rozdelením a katalógovým porovnaním kotlov s priamym spaľovaním s výkonom do 100kw momentálne dostupných na trhu. V prvej kapitole rozvádzame podrobné rozdelenie biomasy z viacerých hľadísk či už typologických, fyzikálnych alebo chemických. V práci sú detailne opísané obnoviteľné zdroje energie. Konkrétne sa zaoberáme biomasou a jej rozdelením, spracovaním, výhodami a nevýhodami. V poslednej kapitole sa okrajovo zaoberáme aj technológiou výroby bioplynu v bioplynovej stanici ako takej a možnosti jej premeny na tepelnú alebo elektrickú energiu. V práci sa tiež stretneme so súčasným stavom tejto problematiky doma aj v zahraničí.
Key words:
biomasa, spaľovanie, kotle

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited