Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikační číslo: 1457
Univerzitní e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bezpečné odstavenie prevádzky s využitím ESD systému
Autor: Ing. Martin Fidler
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bezpečné odstavenie prevádzky s využitím ESD systému
Abstrakt:V tejto diplomovej práci s názvom "Bezpečnostné odstavenie prevádzky pomocou ESD systému" sme priblížili súčasný stav danej problematiky doma aj v zahraničí, kde sme sa zamerali na bezpečnosť systémov a bezpečné automatické odstavenie prevádzky/resp. časti prevádzky. Diplomová práca sa zaoberá bližším priblížením bezpečnostného riadiaceho systému ProSafe-RS na bezpečné uzavretie redukčného ventilu/odstavenie časti technológie. Táto práca je rozdelená do viacero častí. Prvá časť sa zaoberá problematikou priemyselnej bezpečnosti doma aj v zahraničí a príslušnými platnými technickými normami a ich aplikáciu v praxi. Druhá časť sa zaoberá návrhom vstupnej a výstupnej štruktúry zapojenia do bezpečnostného obvodu, potom nasleduje vytipovanie príslušných zariadení obvodu, kontrola zariadení z pohľadu platnosti certifikátu a následné overenie výpočtom, či daný bezpečnostný obvod a použité komponenty v ňom spĺňajú definované požiadavky bezpečnosti. Nasledujúca časť sa venuje prehľadu výsledkov práce a následnej diskusie.
Klíčová slova:ProSafe-RS, priemyselná bezpečnosť, bezpečnostný obvod

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně