Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:PARKING SAFE OPERATION USING THE ESD
Written by (author): Ing. Martin Fidler
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečné odstavenie prevádzky s využitím ESD systému
Summary:V tejto diplomovej práci s názvom "Bezpečnostné odstavenie prevádzky pomocou ESD systému" sme priblížili súčasný stav danej problematiky doma aj v zahraničí, kde sme sa zamerali na bezpečnosť systémov a bezpečné automatické odstavenie prevádzky/resp. časti prevádzky. Diplomová práca sa zaoberá bližším priblížením bezpečnostného riadiaceho systému ProSafe-RS na bezpečné uzavretie redukčného ventilu/odstavenie časti technológie. Táto práca je rozdelená do viacero častí. Prvá časť sa zaoberá problematikou priemyselnej bezpečnosti doma aj v zahraničí a príslušnými platnými technickými normami a ich aplikáciu v praxi. Druhá časť sa zaoberá návrhom vstupnej a výstupnej štruktúry zapojenia do bezpečnostného obvodu, potom nasleduje vytipovanie príslušných zariadení obvodu, kontrola zariadení z pohľadu platnosti certifikátu a následné overenie výpočtom, či daný bezpečnostný obvod a použité komponenty v ňom spĺňajú definované požiadavky bezpečnosti. Nasledujúca časť sa venuje prehľadu výsledkov práce a následnej diskusie.
Key words:ProSafe-RS, priemyselná bezpečnosť, bezpečnostný obvod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited