Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 
odborný asistent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Možnosti inovácie a rozvoja počítačovej siete v podmienkach základného a stredného školstva v SR
Autor:
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Možnosti inovácie a rozvoja počítačovej siete v podmienkach základného a stredného školstva v SR
Abstrakt:
Bakalárska práca sa venuje možnosti inovácie a rozvoju počítačovej siete základnej školy Ondreja Cabana v Komjaticiach . Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole je riešená teoretická problematika počítačovej siete, jej história, štandardy, topológia a hardvérové sieťové prvky. Druhá kapitola popisuje cieľ bakalárskej práce. Hlavným cieľom bakalárskej práce je inovácia konkrétnej počítačovej siete na základnej škole. V tretej kapitole sú zhodnotené a analyzované aktuálne dostupné komponenty a zariadenia, z ktorých je zostavená školská počítačová sieť Ethernet. Ďalej na základe tejto analýzy sú vytvorené návrhy na inováciu. V štvrtej kapitole je spracovaný finančný návrh použitých komponentov, ktoré sú dôležité pre inováciu počítačovej siete.
Kľúčové slová:počítačová sieť, ethernet, LAN, sieťový hardvér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene