Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
Univerzitný e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

               Záverečná práca
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Možnosti inovácie a rozvoja počítačovej siete v podmienkach základného a stredného školstva v SR
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Possibilities of innovation and development of the computer network in conditions of basic and secondary education in SR
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the possibilities of innovation and development of Ondrej Caban's computer network in Komjatice. The thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with the theoretical problems of the computer network, its history, standards, topology and hardware network elements. The second chapter describes the aim of the bachelor thesis. The main goal of the Bachelor Thesis is to innovate a specific computer network at elementary school. The third chapter evaluates and analyzes the currently available components and devices from which the school computer Ethernet is built. Further suggestions for innovation are created on the basis of this analysis. The fourth chapter deals with the financial design of used components that are important for computer network innovation.
Kľúčové slová:computer network, ethernet, LAN, network hardware

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene