Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikační číslo: 1457
Univerzitní e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
     
Výuka
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Návrh počítačovej siete na báze open-source prvkov
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Návrh počítačovej siete na báze open-source prvkov
Abstrakt:
Hlavným cieľom práce je demonštrovať schopnosť a všestrannosť využitia alternatívnej počítačovej siete postavenej na verejne dostupných aplikáciách a zariadeniach s minimálnymi investíciami. Jej skonštruovanie musí zodpovedať platformám, ktoré sú momentálne ponúkané lídrami na trhu, ale narozdiel od nich poskytovať možnosť individuálneho nastavenia podľa požiadaviek klienta s možnosťou okamžitého prispôsobenia. Sekundárnym cieľom bola modifikácia služieb, tak aby boli schopné konkurovať pokročilým funkciám a službám, ktoré poskytujú komerčné spoločnosti ako bonus k základným a čo možno najefektívnejšie využiť dostupné zdroje a minimalizovať náklady a čas potrebný na realizáciu vylepšení. Toto sa nám pri zhodnotení práce podarilo, avšak s vysokým potenciálom na zlepšenie a rozšírenie funkcií do budúcnosti. Značným prínosom práce je spojenie rozličných návodov a nástrojov, ktoré sú momentálne využívané a selekcia tých najvhodnejších pre dané požiadavky.
Klíčová slova:firewall, switch, router, virtuálna sieť, licencia, zdrojový kód

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně