Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identification number: 1457
University e-mail: frantisek.adamovsky [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Utilization possibilities of monitoring and access systems
Written by (author): Ing. Martin Zaujec
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: Ing. František Adamovský, PhD.
Opponent:RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti využitia prístupových a monitorovacích systémov
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou monitorovacích a prístupových zariadení. Jej cieľom je analýza zariadení na trhu, návrh ich využitia v rôznych typoch organizácií a vytvorenie modelu zabezpečovacieho systému objektu s ich použitím. Je rozdelená na dve časti, teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa zaoberá skúmaním problematiky zabezpečovacích systémov, monitorovacích a prístupových zariadení, ich základnou charakteristikou a spôsobmi použitia v praxi a taktiež legislatívou, ktorá upravuje použitie týchto systémov. Praktická časť sa zaoberá prieskumom trhu a popisom jednotlivých produktov, návrhom ich využitia v rôznych organizáciách a následne návrhom použitia vybraných zariadení na v bezpečnostnom systéme vojenského útvaru.
Key words:Monitorovanie, Zabezpečovací, Návrh, Kamera, Prístup

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited