Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. František Adamovský, PhD.
Identifikačné číslo: 1457
 
odborný asistent - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     Absolvent
     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Algoritmus na hľadanie cesty na základe údajov z 2D skenera
Autor:
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Tibor Bako
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Algorithm Used for Path Finding Based on 2D Scanner Data
Abstrakt:
The diploma thesis deals with obtaining data from semiconductor 2D laser scanner and their subsequent processing. An application has been created in order to analyse these data and to display them numerically and graphically. We have described the individual functions of the SCIP_library and the individual controls of our program. Based on this library we eliminated measurement errors, detected close obstacles, and chose the optimal direction to bypass them. We graphically depicted the endpoints of the measured distances, which provided us with clear information about the distances and spacing of the surrounding obstacles. The functionality of the entire solution was experimentally tested and confirmed in laboratory conditions. Therefore, we consider the program to be suitable for use in the detection and avoidance of close obstacles in the movement of autonomous mobile robots.
Kľúčové slová:
navigation of robot, laser sensor, obstacles bypass, 2D scanner, algorithm

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene