Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Efficacy of fungicide treatment against leaf diseases of wheat
Written by (author): Ing. Adam Brachna
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Vereš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Účinnosť chemickej ochrany proti listovým chorobám pšenice
Summary:V rámci sledovania účinnosti chemickej ochrany proti listovým chorobám pšenice letnej formy ozimnej, odrode Panonia sme v poľných podmienkach sledovali škodlivosť a vývoj infekcie pšenice listovými chorobami, zastúpenie a škodlivosť jednotlivých listových chorôb na pšenici i stanovenie účinnosti fungicídov proti hlavným patogénom listov pšenice. Poľný pokus bol založený na pozemkoch poľnohospodárskeho družstva Čakajovce a Drážovce so sídlom v Čakajovciach. Sledovali sme percentuálne zastúpenie chorôb na listoch pšenice. V pokuse boli použité fungicídy Amistar Xtra, Amistar Opti, Artea Plus, Fandango 200 EC, Juwel, Caramba, Falcon 460 EC a Opus. V pokuse sa vyskytli choroby Puccinia persistens, Blumeria graminis, Pyrenophora tritici repentis. Najväčšie zastúpenia na listoch mala septorióza pšenice a helmintospóriová škvrnitosť listov pšenice po T2 termíne ošetrenia v rastovej fáze mliečna zrelosť. Z hľadiska výšky dosiahnutých úrod sa najpozitívnejšie prejavila účinnosť prípravkov Caramba a Opus. Najlepšiu biologickú účinnosť proti hrdzi a helmintospóriovej škvrnitosti listov dosiahli fungicídy Artea a Opus, voči hrdzi a septorióze prípravok Juwel. Na základe obdobia výskytu listových chorôb vyplýva, že v suchých rokoch kedy nie sú vhodné podmienky pre skorý rozvoj hubových chorôb možno skorú T1 aplikáciu fungicídov vynechať.
Key words:fungicídy, listové choroby, pšenica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited