Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Identifikační číslo: 1474
Univerzitní e-mail: juraj.rusnak [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra konštruovania strojov (TF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavy
Autor: Bc. Peter Petráš
Pracoviště: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavy
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo zosumarizovanie názorov jednotlivých autorov v oblasti tribológie. Snažili sme sa poukázať na jej dôležitosť v rámci každodenného života z hľadiska ekonómie ako aj ekológie. Prácu rozdeľujeme do niekoľkých častí. Jednou z nich sú spomínané teoretické východiská, v ktorej popisujeme históriu celosvetovú i slovenskú, priebeh či rozvoj tribológie. V druhej časti sme sa zaoberali oblasťami trenia, opotrebenia a mazania. V oblasti mazania popisujeme aj najnovšie trendy, ktoré sa v súčasnosti využívajú. V záverečnej časti sme venovali pozornosť mikrogeometrii, ktorá predstavuje drsnosť povrchu a makrogeometrii, ktorá pozostáva z kruhovitosti a valcovitosti. V konečnom závere konštatujeme nepopierateľný význam akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavy.
Klíčová slova:tribológia, klzná sústava, mikrogeometria, tribotechnika, makrogeometria

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně