Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Contacts               
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Agri-trade balance of SR
Written by (author):
Ing. Patrícia Pécsiová
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Agroobchodná bilancia SR.
Summary:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vývoj agroobchodnej bilancie Slovenskej republiky v sledovanom období od roku 2005 do roku 2011. Analýza sa zameriava na posúdenie situácie vývozu, dovozu a salda agroobchodu SR. Práca je rozdelená do troch častí: 1. Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky s poznatkami slovenských, ale aj zahraničných autorov, ktoré priamo súvisia s diplomovou prácou. 2. Celkový pohľad na komoditnú a teritoriálnu štruktúru agroobchodu SR, EÚ a krajiny tretieho sveta za sledované obdobie od roku 2002 do roku 2011. Agroobchodná bilancia SR - TOP 10 agropotravinárskych komoditných skupín s najvyššou aktívnou a s najnižšou pasívnou bilanciou, TOP 10 najvyvážanejších a najdovážanejších agropotravinárskych komodít v sledovanom období od roku 2005 do 2011. Zhrnutie situácie agrárneho obchodu SR. 3. Záver a zhodnotenie odporúčaní agroobchodnej bilancie SR. Z pohľadu agroobchodnej bilancie SR je potrebné zlepšiť podporu celosvetového odstránenia exportných dotácií, posilnenie konkurencieschopnosti, zefektívnenie domácej produkcie a využitie v prospech domáceho poľnohospodárstva všetkých vhodných nástrojov, ktoré sú poskytnuté pomocou SPP EÚ ako aj pokračovanie neustálej kontroly prevozu a obchodných prevádzok agropotravín.
Key words:agroobchod, dovoz, vývoz, saldo, agroobchodná bilancia, agropotravinárske komodity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited