Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
     
     
Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Selected economic aspects of cross-compliance
Written by (author):
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vybrané ekonomické aspekty krížového plnenia.
Summary:
Cieľom diplomovej práce je objasnenie pojmu krížového plnenia -- crooss complience a jeho úlohy pri ochrane zdravia ľudí, zvierat, životného prostredia a pôdy. Čiastkovým cieľom práce je zistenie, či zavedenie poľnohospodárskych podpôr žiadateľom vyvolalo dodatočné náklady a zmenu organizačno--výrobnej oblasti. Na základe teoretických vedomostí a informácií, ktoré sme získali sme zhodnotili celkovú situáciu a navrhli zlepšenia, ktoré by mali byť implementované pre lepšie využívanie a získavanie informácií z oblasti krížového plnenia. Teoretická časť našej práce obsahuje základné informácie a definície z oblasti poľnohospodárstva a zavedenia krížového plnenia, vývoja, dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok GAEC a vybraným problémom krížového plnenia. Vlastná práca pozostáva z vybraných problémov krížového plnenia a z vypracovaného dotazníka zameraného na objasnenie problematiky, či zavedenie poľnohospodárskych podpôr žiadateľom vyvolalo dodatočné náklady a zmenu v organizačno--výrobnej oblasti. Záverečná časť v práci je venovaná zhrnutiu spracovaného dotazníka a navrhovaným riešeniam zavedenia krížového plnenia do poľnohospodárskej činnosti.
Key words:
krížové plnenie, poľnohospodárstvo, Agenda 2000, GAEC

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited