Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     Výučba     
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Dlhová kríza a jej vplyv na ekonomiku SR.
Autor: Ing. Matúš Herceg, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Dlhová kríza a jej vplyv na ekonomiku SR.
Abstrakt:Národné hospodárstvo je štruktúrou meniacou sa v čase, ktorú tvoria mnohé časti, prvky, ktoré sú na sebe závislé, a procesy medzi nimi prebiehajúce. Medzi hlavné faktory, ktoré menia štruktúru hospodárstva možno zaradiť ekonomické, právne, sociálne, kultúrne, technologické, ekologické a iné. Tieto faktory následne ovplyvňujú makroekonomické subjekty, ktoré sa pod ich vplyvom menia, vytvárajú a zanikajú, a ktoré spôsobujú zmeny v štruktúre národného hospodárstva. Národné hospodárstvo Slovenskej Republiky možno charakterizovať ako rozvinuté, industrializované s rozvinutým sektorom služieb, medzinárodne integrované do mnohých významných organizácií akými sú napríklad OSN, EÚ-27, NATO, UNESCO, V4 a ďalšie. Globalizácia, rýchla dostupnosť technológií, výrobných zdrojov a informácií spôsobujú, že krajiny sa navzájom medzi sebou dostávajú do značnej závislosti, krehkosti a citlivosti na zmeny v každej z nich. Od roku 2008 však národné hospodárstvo Slovenska, štáty EÚ-27 i celého sveta sužuje finančná a hospodárska kríza, ktorá významne deformuje jeho štruktúru a prvky, ktoré ju tvoria. Najväčšie deformácie spôsobuje na HDP, ktorý rastie menším tempom, v niektorých štátoch aj záporným. Významne prehlbuje nezamestnanosť, ktorú dostáva aj na niekoľkoročné maximá, znižuje počet objednávok v priemysle, redukuje odbyt ako taký, znižuje nominálne mzdy. Snahou EÚ je zastaviť postupujúcu krízu na nadnárodnej úrovni a opätovne naštartovať pôvodný vývoj, ktorý kríze predchádzal. Dôslednou a uváženou hospodárskou politikou sa podobne Vláda SR snaží naštartovať aj ekonomiku SR, ktorá bola najrýchlejšie rastúcou ekonomikou EÚ v predkrízovom období. Cieľom práce je na vplyv dlhovej krízy poukázať pomocou čiastkových cieľov, ktorými sú vybrané makroekonomické ukazovatele a poukázať na dôsledky, ktoré kríza zanechala na hospodárstve SR. V súčasnom období turbulencie a chaosu sa jediným východiskom javí na krízu adaptovať, a využiť jej slabosti vo svoj prospech s hlavným cieľom -- prežiť.
Kľúčové slová:
1. HDP , 2. Nezamestnanosť , 3. Hospodárska politika, 4. Finančná a hospodárska kríza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene