Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty
     
Absolvent     Výuka     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Vybrané ekonomické aspekty podpory znevýhodnených oblastí (LFA).
Autor:
Ing. Martina Bobocká
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vybrané ekonomické aspekty podpory znevýhodnených oblastí (LFA).
Abstrakt:
Hospodárenie v menej priaznivých podmienkach prináša poľnohospodárom nevýhody, ktoré sú kompenzované tzv. platbami LFA. Zameraním predloženej diplomovej práce bolo zadefinovanie znevýhodnených oblastí, určenie ich výšky a komparatívna analýza s vybranými krajinami. Vlastná práca je rozdelená do viacerých častí. V prvej sme stručne opísali Program rozvoja vidieka 2007-2013 a štruktúru financovania. Následne sme vyhodnotili výmeru znevýhodnených oblastí na Slovensku, počet žiadateľov a celkovú hodnotu vyplatených príspevkov za posledný kalendárny rok, za ktorý sú tieto súhrnné štatistiky dostupné. V ďalšej časti sme porovnali výšky príspevkov LFA na Slovensku s tromi vybranými krajinami EÚ- Maďarsko, Česká republika a Poľsko. Tieto krajiny sme zvolili z dôvodu podobného vývoja a rovnakého vstupu do Európskej únie v roku 2004. Posledná kapitola je zameraná na vplyv platieb LFA na ekonomické výsledky vybraného poľnohospodárskeho družstva hospodáriaceho v severnej časti Slovenska, pre ktoré sú charakteristické horské znevýhodnené oblasti.
Klíčová slova:poľnohospodárstvo, znevýhodnené oblasti, Program rozvoja vidieka , vyrovnávací príspevok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně