Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economic Policy (FEM)

          Lesson
     
Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Budget policy Slovakia
Written by (author):
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:Ing. Eva Bieleková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rozpočtová politika SR
Summary:Problematika fiškálnej politiky,.jej.cieľov,.nástrojov.a.opatrení na dosiahnutie vytýčených cieľov je obšírna a rozličná. Témou bakalárskej práce bola rozpočtová politika Slovenskej republiky. V úvodných kapitolách je teoreticky vypracovaný komplex problémov rozpočtovej politiky, jej definícií a základných pojmov súvisiacich s riešenou problematikou. Časť Vlastná práca sa venuje analýze celkových príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu (plnenie) krajín Vyšehradskej skupiny (vrátane Slovenskej republiky) v kontexte dlhovej krízy. Vyšehradská skupina je tvorená štyrmi stredoeurópskymi krajinami -- Slovenská republika, Česká republika, Maďarská republika a Poľská republika. V rámci uskutočnenej analýzy bola zistená skutočnosť, že v priebehu krízových rokov rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami bol vo všetkých krajinách, ktoré boli podriadené hodnoteniu, záporný, čiže vznikol deficit štátneho rozpočtu.
Key words:
rozpočtová politika, štátny rozpočet, príjem, výdavok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited