Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     Absolvent
     
Výuka          
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Štatny rozpočet SR
Autor:
Ing. Katarína Dobcsányiová
Pracoviště: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Štatny rozpočet SR
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za obdobie rokov 2008-2013, vplyv krízy na toto obdobie, pričom sa primárne venujem porovnaniu roku 2009 s rokom 2013. Štátny rozpočet je základný peňažný fond štátu, ktorý sa skladá z príjmov a výdavkov. Bakalárska práca je rozdelená do 4 kapitol, pričom v prvej kapitole sa venujem teoretickej časti štátneho rozpočtu, jeho charakteristike, funkciám, zásadám, príjmom, výdavkom, štátnemu dlhu a manažment verejného dlhu. Pri jej vypracovaní som použila odbornú literatúru. Druhá kapitola sa zaoberá hlavným cieľom práce a jeho čiastkovými cieľmi. Tretia kapitola sa skladá z metodiky, kde som spomenula metódy skúmania práce. V štvrtej kapitole sa nachádza praktická časť práce, kde som rozobrala svetovú krízu a jej vplyv na Slovenskú republiku a samotné príjmy a výdavky štátneho rozpočtu. Údaje som spracovala v tabuľkách a grafoch. Výsledkom bakalárskej práce je zhodnotenie vývoja jednotlivých príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v období krízy.
Klíčová slova:štátny rozpočet, hospodárska kríza, štátny dlh

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně