Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty
     
Absolvent
     
     
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Štatny rozpočet SR
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
National budget of Slovak republic
Abstrakt:
Goal of bachelor thesis is exaluation of national budget of Slovak republic in years 2008-2013 and influence of crisis. I compare mainly year 2009 to 2013. National butdget is elemental money fund of state, which is made of incomes and expenses. Bachelor thesis is devided into 4 chapters. In first I devote to teoretical part of national budget specifically its characterization, functions, fundamentals, incomes, enxpenses, national debt and management of public debt. Second chapter speaks about main goals of thesis and her partial goals. Third chapter is made of methodics, where I mentioned methods of investigation of work. In fourth chapter is practical part of work, It points at world crisis and influence on Slovak republic. It includes incomes and expenses of national budget. Collected data are presented in tables and graphs. Result of my bachelor thesis is assessment of evolution of individual incomes and expenses of national budget in sesion of crisis.
Klíčová slova:national dept, national budget, economic crisis

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně