Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economic Policy (FEM)

          
     
Final thesis     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Green economy and country development
Written by (author):
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:Ing. Eva Kapráľová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zelená ekonomika - rozvoj vidieka
Summary:ABSTRAKT Zelená ekonomika predstavuje spojitosť ekonomiky, spoločnosti a životného prostredia do jedného celku. Jej hlavnou úlohou je eliminácia znečisťovania životného prostredia. Dôležitým faktorom je využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Diplomová práca poníma tému zelenej ekonomiky a rozvoja vidieka. V prvej časti je spracovaná teoretická časť, ktorá sa zaoberá charakteristikou zelenej ekonomiky a programov pre rozvoj vidieka. Táto časť obsahuje aj informácie o obnoviteľných zdrojoch a o možnostiach ich využitia. V druhej časti sa nachádza metodika diplomovej práce, ktorá popisuje proces získavania informácií k danej téme. V tretej časti sa nachádza vlastná práca, ktorá je zameraná na energetickú sebestačnosť poľnohospodárskeho družstva Vlčkovce vlastnou výrobou energie a tepla, postavením bioplynovej stanice. Táto časť obsahuje presný návrh a popis postavenia bioplynovej stanice. Na konci vlastnej práce sa nachádzajú návrhy a odporúčania, ktoré by postavenie bioplynovej stanice poľnohospodárskemu družstvu Vlčkovce prinieslo. V poslednej časti diplomovej práce je stručný prehľad riešenej problematiky a zhodnotenie danej situácie.
Key words:
zelená ekonomika, bioplynová stanica, bioplyn, životné prostredie, rozvoj vidieka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited