Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economic Policy (FEM)

     Graduate               Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Support system of the EU CAP after 2013
Written by (author):
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podporný systém SPP EÚ po roku 2013
Summary:
Poľnohospodárstvoo v európskych krajináchi v posledných desaťročiach výrazne zmenilo svoji charakter. Európska únia prostredníctvom svojich orgánov zasahuje do poľnohospodárstvai členských krajín nástrojmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Táto prešla viacerými reformami, ktoré vyplynulii zo sústavne sa meniacichi podmienok poľnohospodárstva. Zmeny v podpornom systéme poľnohospodárskeho sektoru vyplynuli zo stanovených cieľov Európskej únie na roky 2013 až 2020, kedy sa do popredia dostávajú nieleni zdravé a bezpečné potraviny v dostatočnomi množstve, ale aj vysoká ochrana životného prostredia.
Key words:fondy, zdroje, financovanie, rozvoj, Európskai únia, Slovenská republika, Spoločná poľnohospodárskai politika, ukazovatele, nárast, pokles

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited