Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     
     
     
Závěrečná práce
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Zahraničný agrárny obchod medzi RF a EÚ
Autor:
Ing. Nikola Kožuchová
Pracoviště:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Zahraničný agrárny obchod medzi RF a EÚ
Abstrakt:Bakalárska práca je orientovaná na objasnenie základných pojmov týkajúcich sa zahraničného obchodu i priblíženie problematiky zahraničného agrárneho obchodu. Jej cieľom je zhodnotenie vývoja základných charakteristík zahraničného obchodu (vývoz, dovoz a saldo), ako aj vyčíslenie podielu agropotravinárskeho obchodu medzi Ruskou federáciou a krajinami EÚ na celkovom obchode krajín Európskej únie. Analyzovaným obdobím je obdobie prvých polrokov 2005 až 2015, pričom komoditná skladba je orientovaná na agropotravinárske komodity, ktoré sú predmetom obchodných sankcií, teda mäso, mlieko a mliečne výrobky, ryby, ovocie a zeleninu. Z dôvodu prehľadnejšej analýzy základných charakteristík agrárneho obchodu je analyzované obdobie rozdelené do dvoch kratších analyzovaných období, pričom kľúčovým je ich porovnanie s prvým polrokom 2015. V tomto období možno konštatovať negatívny dopad obchodných sankcií na vzájomný zahraničný agrárny obchod medzi krajinami Európskej únie a Ruskou federáciou.
Klíčová slova:
agropotravinársky obchod, embargo, vývoz, dovoz

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně