Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     Absolvent
     
Výuka
     
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Hospodárska politika SR po vstupe do EÚ
Autor: Ing. Patrik Buday
Pracoviště: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedoucí práce:
Oponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hospodárska politika SR po vstupe do EÚ
Abstrakt:
Cieľom práce je zaoberať sa makroekonomickými ukazovateľmi ktorými sú hrubý domáci produkt, nezamestnanosť a inflácia. Prostredníctvom týchto ukazovateľov porovnáme Slovenskú republiku s ostatnými krajinami Eurozóny, v ktorej sa v súčasnosti nachádza 19 krajín. Následne sa sleduje trajektória vývoja týchto makroekonomických ukazovateľov pred, a po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a následná analýza tohto vývoja. Prvá kapitola bakalárskej práce je zameraná na teoretické východiská hospodárskej politiky, a to jednotne na obsah a predmet hospodárskej politiky, koordinačný mechanizmus a fázy rozhodovania, ciele, nositele a nástroje hospodárskej politiky a následne sú definované jednotlivé segmenty hospodárskej politiky. Druhá kapitola je zameraná na cieľ bakalárskej práce. Tretia časť je zameraná na zhodnotenie vybraných makroekonomických ukazovateľov, na sledovanie vývoja týchto ukazovateľov v prostredí Slovenskej republiky a porovnaní s krajinami Eurozóny.
Klíčová slova:
hospodárska politika, Európska únia, cenový vývoj, hrubý domáci produkt, nezamestnanosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně