Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economic Policy (FEM)

     
Graduate
     
     
Final thesis     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
The investment purpose of a micro-enterprise
Written by (author):
Department:
Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Investičný zámer mikropodniku
Summary:Cieľom teoretickej časti práce je popísať súčasný stav poľnohospodárstva na Slovensku v porovnaní s členskými štátmi Európskej Únie a zhodnotiť postavenie malých poľnohospodárskych podnikov. V ďalšej časti zhrnieme pôsobenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky na slovenské poľnohospodárstvo a jej podpory, ktoré poskytuje farmárom. Hlavným cieľom bakalárskej práce je zhotovenie investičného zámeru mikropodniku – rodinnej farmy, na základe metodiky pre tvorbu projektov podľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Jedná sa o projekt Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, podopatrenie 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Vypracujeme podnikateľky plán a zhodnotíme ako by finančná podpora pomohla podniku v jeho rozvoji. Na záver na základe finančných ukazovateľov, zhodnotíme efektívnosť a návratnosť investície z projektu.
Key words:poľnohospodárstvo, rodinné podnikanie, projektové podpory, investičný zámer, mikropodnik, nenávratný finančný príspevok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited