Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent
     
Výuka     Závěrečná práce
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
PRV 2014 - 2020 a malí poľnohospodári
Autor:
Ing. Martina Joneková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
PRV 2014 - 2020 a malí poľnohospodári
Abstrakt:Diplomová práca pojednáva o hospodárení malých farmárov, ktorí musia v súčasnej dobe čeliť viacerým problémom. Azda najviac problematické pre týchto farmárov je dostať sa k poľnohospodárskej pôde, keďže väčšina pôdy je v rukách veľkých poľnohospodárskych podnikov. Taktiež sú veľkým problémom aj dotácie, ktoré sa prideľujú napríklad na ekologické poľnohospodárstvo podľa veľkosti subjektov od najväčšieho. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vplyv vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 na malých farmárov. Prvá časť práce je orientovaná na pojmy, ktoré sa týkajú riešenej problematiky. Taktiež je tu popísaný význam Spoločnej poľnohospodárskej politiky, formy podnikania malých farmárov a najväčšie bariéry v ich činnosti. Obsahom druhej časti práce je v prvom rade aktuálna situácia v slovenskom agrosektore, ktorá podľa mnohých nie je pozitívna. Ďalej je to zhodnotenie a porovnanie ekonomických ukazovateľov v tomto sektore medzi viacerými časovými obdobiami. Následne sú v práci charakterizované jednotlivé opatrenia Programu rozvoja vidieka. Ďalšou zložkou je východisková Koncepcia podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov. Piatou častou práce je dotazník, ktorý je zameraný práve na už vyššie spomenuté bariéry v podnikaní malých farmárov. Posledná časť pojednáva o budúcnosti Programu rozvoja vidieka po roku 2020.
Klíčová slova:podnikanie, malý farmár, samostatne hospodáriaci roľník, poľnohospodárska pôda, Spoločná poľnohospodárska politika, Program rozvoja vidieka, dotácie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně