Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
          Záverečná práca
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:PRV 2014 - 2020 a malí poľnohospodári
Autor:
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
PRV 2014 - 2020 a malí poľnohospodári
Abstrakt:Diplomová práca pojednáva o hospodárení malých farmárov, ktorí musia v súčasnej dobe čeliť viacerým problémom. Azda najviac problematické pre týchto farmárov je dostať sa k poľnohospodárskej pôde, keďže väčšina pôdy je v rukách veľkých poľnohospodárskych podnikov. Taktiež sú veľkým problémom aj dotácie, ktoré sa prideľujú napríklad na ekologické poľnohospodárstvo podľa veľkosti subjektov od najväčšieho. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vplyv vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 na malých farmárov. Prvá časť práce je orientovaná na pojmy, ktoré sa týkajú riešenej problematiky. Taktiež je tu popísaný význam Spoločnej poľnohospodárskej politiky, formy podnikania malých farmárov a najväčšie bariéry v ich činnosti. Obsahom druhej časti práce je v prvom rade aktuálna situácia v slovenskom agrosektore, ktorá podľa mnohých nie je pozitívna. Ďalej je to zhodnotenie a porovnanie ekonomických ukazovateľov v tomto sektore medzi viacerými časovými obdobiami. Následne sú v práci charakterizované jednotlivé opatrenia Programu rozvoja vidieka. Ďalšou zložkou je východisková Koncepcia podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov. Piatou častou práce je dotazník, ktorý je zameraný práve na už vyššie spomenuté bariéry v podnikaní malých farmárov. Posledná časť pojednáva o budúcnosti Programu rozvoja vidieka po roku 2020.
Kľúčové slová:
podnikanie, malý farmár, samostatne hospodáriaci roľník, poľnohospodárska pôda, Spoločná poľnohospodárska politika, Program rozvoja vidieka, dotácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene