Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Contacts     Graduate
     
     
Final thesis
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:RDP 2014 - 2020 and Small Farmers
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
PRV 2014 - 2020 a malí poľnohospodári
Summary:
Diplomová práca pojednáva o hospodárení malých farmárov, ktorí musia v súčasnej dobe čeliť viacerým problémom. Azda najviac problematické pre týchto farmárov je dostať sa k poľnohospodárskej pôde, keďže väčšina pôdy je v rukách veľkých poľnohospodárskych podnikov. Taktiež sú veľkým problémom aj dotácie, ktoré sa prideľujú napríklad na ekologické poľnohospodárstvo podľa veľkosti subjektov od najväčšieho. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vplyv vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 na malých farmárov. Prvá časť práce je orientovaná na pojmy, ktoré sa týkajú riešenej problematiky. Taktiež je tu popísaný význam Spoločnej poľnohospodárskej politiky, formy podnikania malých farmárov a najväčšie bariéry v ich činnosti. Obsahom druhej časti práce je v prvom rade aktuálna situácia v slovenskom agrosektore, ktorá podľa mnohých nie je pozitívna. Ďalej je to zhodnotenie a porovnanie ekonomických ukazovateľov v tomto sektore medzi viacerými časovými obdobiami. Následne sú v práci charakterizované jednotlivé opatrenia Programu rozvoja vidieka. Ďalšou zložkou je východisková Koncepcia podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov. Piatou častou práce je dotazník, ktorý je zameraný práve na už vyššie spomenuté bariéry v podnikaní malých farmárov. Posledná časť pojednáva o budúcnosti Programu rozvoja vidieka po roku 2020.
Key words:
podnikanie, malý farmár, samostatne hospodáriaci roľník, poľnohospodárska pôda, Spoločná poľnohospodárska politika, Program rozvoja vidieka, dotácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited